هتل های مرکزی- دفتر خدمات مسافرتی یزد مهر نوین

هتل شایان

3

آدرس: آدرس 3


شماره رزرو:36233200


هتل بیتا

5

آدرس: بیتا کوچه بیوک


شماره رزرو:36233200


هتل هفت بام

5

آدرس: خیابان صفاییه کوچه ملاصدرا


شماره رزرو:36233200


- دفتر خدمات مسافرتی یزد مهر نوین

هتل ترانه

4

آدرس: ترانه


شماره رزرو:36233200


هتل مهتاب

4

آدرس: آدرس خصرو


شماره رزرو:36233200